Szanowni Państwo,

Zbliżają się wybory samorządowe i moja kadencja w funkcji Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina dobiegnie niebawem końca. Dlatego chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za dotychczasowe 4 lata owocnej współpracy i współdziałania na rzecz społeczności Ziemi Mosińskiej.

Przy tej okazji chciałbym też zwrócić się do Państwa o poparcie mojej osoby w nadchodzących wyborach.

W mijającej właśnie kadencji udało nam się pozyskać dla Gminy Mosina rekordowe środki pieniężne. To największa kwota od początku istnienia samorządu. Podpisaliśmy umowy o dofinansowanie w łącznej wysokości niemal 37 mln złotych. Zwiększyliśmy dochody własne gminy. Budżet gminy wzrósł z około 89 mln do ponad 146 mln złotych. Zadłużenie udało się zmniejszyć z 29,84% na 23,35%. Zrealizowaliśmy szereg ważnych zadań, których listę mogą Państwo znaleźć w najnowszym Informatorze Mosińskim.

Przyznaję, że nie wszystkie zamierzenia udało się zrealizować, co w głównej mierze należy przypisać ograniczeniom budżetowym, prawnym czy nierzadko również decyzyjnym. Z perspektywy czasu myślę, że moje podejście mogło być niekiedy inne, a decyzje trafniejsze. Cóż, nie myli się ten, kto nic nie robi.

Jednocześnie, mając na względzie wszystko to, co udało się osiągnąć i zrealizować, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach.

Kandydaci na Radnych

Kandydaci na Radnych Gminy Mosina wg okręgów wyborczych