JOANNA WESTERSKA

 

 

JOANNA WESTERSKA

Kandydatka na radną Rady Miejskiej w Mosinie


Lat 48, zamężna, dwie córki. Pochodzi z Pecnej, od wielu lat mieszkanka Dymaczewa Starego. Zainteresowana sprawami Dymaczewa Starego, przed kilku laty aktywy rodzic przy Szkole Podstawowej "Pod Lipami" w Krosinku.

W Radzie Miejskiej w Mosinie chciałabym w szczególny sposób wspierać działania na rzecz:

- utwardzenia ul. Ludwika Bajera

- odwodnienia Dymaczewa Starego zwłaszcza od strony północnej (WPN)

- rozbudowania ścieżki Mosina-Dymaczewo Stare-Dymaczewo Nowe

- wybudowania sali gimnastycznej przy szkole w Krosinku

- budowy sieci gazowej Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice, Bolesławiec

- budowy kanalizacji sanitarnej Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice, BolesławiecWspólnie doprowadzimy do utwardzenia ul. Ludwika Bajera i odwodnienia północnej strony Dymaczewa Starego

Przemysław Mieloch