MACIEJ PATELA

MACIEJ PATELA

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie


Lat 39, żonaty, trzech synów. Ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem mgr inż. Budowy Maszyn i Zarządzania. Pracuje jako starszy konstruktor w dużej lokalnej firmie przemysłowej. Wolne chwile przeznacza najczęściej na treningi biegowe i kolarskie nierzadko z całą rodziną. Jest także współzałożycielem grupy sportowej Mosina Team.

Sołtys wsi Borkowice i Bolesławiec
Od2011 roku piastuję funkcję Sołtysa wsi Borkowice i Bolesławiec, którą sprawuję do dziś. W tym czasie wielokrotnie współpracowałem z Sołtysami sąsiednich wsi organizując zawody sportowe i dożynki parafialne. Priorytetem mojej działalności była i jest poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców mojej okolicy.

W pierwszym roku mojej działalności organizując zebrania sołeckie, wizje lokalne z udziałem władz gminy oraz lokalnej firmy, doprowadziliśmy do odbudowy 2,2km drogi w Bolesławcu. Została ona wcześniej całkowicie zniszczona przez samochody ciężarowe. Koszt inwestycji wynosił ok. 2,5mln zł, której większość pokrył prywatny inwestor. Moje starania doprowadziły także do kapitalnego remontu świetlicy wiejskiej za kwotę ponad 315 tys. zł z czego część pokryła UE. Od kilku lat zabiegam o budowę chodników w Borkowicach, gdzie dotychczas wybudowano połowę z potrzebnych 1500m.

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie
Trudności we współpracy z powiatem są m.in. powodem decyzji mojego startu w wyborach na Radnego Gminy Mosina. Chce uzyskać wpływ na decyzję władz m.in. w sprawach budowy i remontu dróg,chodników, ścieżek rowerowych, a także oświetlenia drogowego. Odkorkowanie Mosiny i poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych wymaga w pierwszej kolejności działań rady. Liczę na państwa głos!

Ponad podziałami Mosina przyspiesza

Dziękuję Panu Maciejowi Pateli za dbanie o sprawy sołectwa, a zwłaszcza za wielkie zaangażowanie w modernizację pięknej świetlicy

Przemysław Mieloch