PAWEŁ PRZYBYŁ

PAWEŁ PRZYBYŁ

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie


Lat 36, żonaty, ojciec; od 8 lat pełni służbę w Policji zajmując się zdarzeniami drogowymi, od 2006 roku honorowy krwiodawca. Pasjonuje się literaturą sci–fi , piłką nożną i kinem. Będąc Radnym Rady Miejskiej w Mosinie w latach 2006 – 2010, razem z mieszkańcami Czarnokurza udało nam się zrealizować utwardzenie ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Szanowni Mieszkańcy! Każdy z Was ma na pewno pomysł, co należałoby zrobić w Gminie Mosina, by żyło Nam się lepiej. Wiele z tych pomysłów na pewno się powtarza.

Oto co, Ja uważam za najbardziej potrzebne:
  1. Likwidacja czarnych dziur, czyli wykonanie oświetlenia we wszystkich miejscach, ulicach gdzie cały czas po zmroku panują ciemności.
  2. Przygotowanie planu utwardzenia ulic oraz sukcesywna budowa ulic z pełną infrastrukturą. Zdaję sobie sprawę, że budżet nie wystarczy na budowę wszystkich ulic naraz, należy jednak stworzyć plan, określając termin utwardzenia poszczególnych ulic.
  3. Stworzenie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z 2 języków obcych oraz matematyki, fizyki, chemii i informatyki. Zajęcia te odbywałyby się w świetlicach wiejskich oraz budynkach szkolnych okręgu nr 2.
  4. Aktywizacja Seniorów poprzez wspólne zajęcia w świetlicach wiejskich i wyjazdy integracyjne.
  5. Pomoc Ochotniczym Strażom Pożarnym poprzez doposażenie w sprzęt oraz popularyzację idei OSP.
  6. Odrzucenie wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego, na które nie zgadza się lokalna społeczność. Koniec masowej budowy bloków bez wybudowania nowych dróg.
  7. Poprawienie oznakowania dróg oraz montaż urządzeń zmuszających kierujących do zmniejszenia prędkości na drogach okręgu nr 2.


Zapraszam Was na wybory! 21 października „przybij piątkę” i idź na wybory!

Pan Paweł Przybył to osoba wnosząca wiele pomysłów, czego dał przykład w czasie kadencji Rady Miejskiej w latach 2006-2010

Przemysław Mieloch