ADAM MONIKOWSKI

ADAM MONIKOWSKI

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie

503 195 114


Lat 42, żonaty, dwójka dzieci, mieszkaniec Daszewic od urodzenia. Wykształcenie wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kierunek Finanse i Bankowość. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Od kilku lat pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców SP w Daszewicach, w której aktywnie działam na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, w tym poprzez realizację działań:

- rozbudowa placu zabaw i budowy siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina - jeszcze raz dziękuję za poparcie

- współorganizacja festynów rodzinnych, charytatywnych i sportowych, jarmarków świątecznych, zabaw karnawałowych, w który to sposób pozyskaliśmy środki na budowę skoczni w dal.

- zapewnienie środków na sfinansowanie z budżetu Gminy budowy boiska wielofunkcyjnego na wniosek złożony wspólnie z Młodzieżą Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej,

- od 2016 roku członkostwo we fundacji ”Rodzice szkole” dzięki czemu każdy sympatyk szkoły może przekazać 1% podatku na naszą działalność

- promocja wybitnych nauczycieli m.in. Nauczyciel Roku 2017

JAKO RADNY GMINY MOSINA BĘDĘ PODEJMOWAŁ DZIAŁANIA W ZAKRESIE:

- Odwodnienie Daszewic – w pierwszym rzędzie budowa kanalizacji deszczowej rejon ul. Piotrowskiej w stronę Głuszynki,

- Budowa dróg gminnych, chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia

- Zwiększenie częstotliwości kursów linii nr 527

- Połączenie komunikacyjne ze stacją PKP Gądki

- Budowa przystanku przy ul. Leśnej - zwiększenie bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu

- Wykup gruntu i budowa drogi – część ul. Poznańskiej

- Termomodernizacja szkoły

- Doprowadzenie do budowy boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach

- Pozyskanie środków z budżetu gminy na dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Daszewicach

- Rozwój i promocja szkoły w Daszewicach - klasy dwujęzyczne

- Rozbudowa zaplecza lekkoatletycznego na terenie boiska szkolnego SP Daszewice – bieżnia

- Integracja społeczności w świetlicy wiejskiej poprzez spotkania kulturalno-filmowe dla dzieci, młodzieży i seniorów (animator kultury, pokaz filmów, spotkania kulturalne)

- Organizacja imprez integracyjnych i sportowych (biegi, rajdy rowerowe) co sprzyja zdrowiu oraz integruje mieszkańców

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach z naciskiem na drogi dojazdowe

- Współpraca z sołtysem i mieszkańcami w celu poprawy funkcjonowania społeczności Daszewic

- Odbiór gabarytów - zwiększenie do 3 terminów w roku

- Rozwój rekreacji i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców nad rzeczką Głuszynką

- Promocja Daszewic jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania

Leży mi na sercu dobro Daszewic i jego mieszkańców, staram się pracować w kierunku rozwoju naszej wsi oraz poprawy życia w naszej miejscowości.

Pan Adam Monikowski wraz z gronem współpracowników potrafi uaktywnić do działania wiele osób, chociażby ok. 700 mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego. Gratuluję zaangażowania!
Przemysław Mieloc
h