AGNIESZKA STELMACH

AGNIESZKA STELMACH

Kandydatka na radną Rady Miejskiej w Mosinie


Lat 44, zamężna, dwoje dzieci, mieszkanka Radzewic, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, aktywnie działa w Radzie Sołeckiej Radzewic oraz w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Rogalinie. Stanowcza w przypadku walki o dobro wspólne mieszkańców naszej społeczności.

Optymistka z racjonalnym spojrzeniem, wierząca w ludzi. Uważam, że wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem można osiągnąć wiele. Wierzę w potrzebę współpracy, bo tylko w ten sposób możemy zrobić coś, co przyniesie korzyści lokalnej społeczności.

Moim celem jest wprowadzać do realizacji przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Zaczynając od tych podstawowych, jak woda dla każdego mieszkańca, utwardzone i oświetlone drogi lokalne, czy chodniki dla naszych dzieci aby bezpiecznie mogły wracać ze szkoły. Skupiając się na niewykorzystanym potencjale naszego terenu, brakuje nam ścieżek rowerowych dla aktywnie korzystających z uroku otaczających nas terenów.

W SZCZEGÓLNY SPOSÓB PODEJMĘ DZIAŁANIA NA RZECZ:
Woda dla Radzewic (w czasie upałów połowa Radzewic ma tzw. "suche krany");
Połączenie w następnej kolejności chodnikiem (najlepiej połączonym z ścieżką rowerową) Radzewic i Świątnik

Pomiędzy wsiami Radzewice-Świątniki znajduje się przystanek autobusowy z którego korzystają dzieci z Świątnik i Radzewic. Nie ma tam chodnika ani pobocza i dzieci idą jezdnią, co jest bardzo niebezpieczne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym;

Zachęta do meldowania się mieszkańców – przygotowanie projektu do niezameldowanych osób aby, ich zachęcić do meldunku.

Promocja sortowania śmieci - mieszkańcy skarżą się, że wiele osób nie sortuje śmieci, a następnie wiele z nich jest palone w piecach;

Przeniesienie znaku „koniec terenu zabudowanego”, który obecnie stoi w centrum wsi Świątniki na odpowiednie miejsce pomiędzy Świątnikami, a Radzewicami.

Lustra na przeciwko wjazdów do posesji przy ul. Długiej , które znajdują się na zakrętach.

Dziękuję Pani Agnieszce Stelmach za wielkie zaangażowanie w życie Rady Sołeckiej w Radzewicach i szkoły w Rogalinie. Życzę, aby była Pani pierwszą kobietą radną z Radzewic

Przemysław Mieloch