ARKADIUSZ CEBULSKI

ARKADIUSZ CEBULSKI

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie


Lat 5o, urodzony w Mosinie, szewc, właściciel jednego z najstarszych zakładów rzemieślniczych w Mosinie (55 lat działalności firmy). Prezes i założyciel Mosińskiego Towarzystwa Motocyklowego, w-ce prezes i założyciel Stowarzyszenia Handlu i Usług, członek i założyciel Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. Hobby - motocykle -żeglarstwo - nordick walking. Społecznik- członek zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnica” - radny obecnej kadencji. Zwolennik budowy basenu. W nowej kadencji skupię się na budowie rond, obwodnicy i dróg, a także na otwarciu Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i samotnych.

Od 2014 roku jestem radnym Rady Miejskiej w Mosinie, członkiem trzech komisji: Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Promocji i Współpracy Samorządowej.

Praca w różnych komisjach uświadomiła mi wiele potrzeb i problemów naszej gminy. Wiele z nich wynika ze złej komunikacji między gminą a starostwem, a także między poszczególnymi referatami w urzędzie. Postaram się to zmienić.

Od początku jestem gorącym zwolennikiem basenu. Twierdzę, że podobnie, jak w Gminie Kórnik, wszystkie dzieci powinny mieć zapewnioną możliwość nauki pływania, a nasi emeryci możliwość odpoczynku i rehabilitacji.

Brak dziennego domu pobytu dla osób starszych to kolejna ważna rzecz do nadrobienia. Nowy burmistrz i rada powinni skupić się na rozmowach z wojewodą dotyczących pozwoleń i z własnych środków gminy do prowadzić do budowy rond w naszym mieście. Zanim zostanie wybudowana wschodnia obwodnica, powinniśmy się skupić na jak najszybszym odkorkowaniu Mosiny.

Musimy także myśleć o przyszłości i tym jak utrzymać naszą gminę, budując strefy ekonomiczne Świątniki-Mieczewo oraz Dymaczewo Nowe-Borkowice.
Od początku mojej kadencji, jako radny komisji bezpieczeństwa, naciskałem na zmiany w Straży Miejskiej. Ma ona służyć mieszkańcom i dbać o porządek i bezpieczeństwo w gminie. Ważna jest także dobra promocja gminy, której walory turystyczne powinny być reklamowane na szeroką skalę. Jestem pewien, że doświadczenie zdobyte jako radny pozwoli mi solidnie zrealizować wszystkie moje pomysły.


„Wspólnie dla gminy”, aby w naszej małej ojczyźnie żyło się lepiej.

Pan Arkadiusz Cebulski z wielkim zaangażowaniem podejmuje kwestie bezpieczeństwa i inwestycji w Radzie Miejskiej w Mosinie. W szczególny sposób troszczy się o funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Przemysław Mieloch