Biogram | Przemysław Mieloch

Wywiad z Przemysławem Mielochem
09/10/2018
PRZEMYSŁAW MIELOCH | O mnie

Ma 48 lata. Od 23 lat mieszka w Mosinie, wykształcenie wyższe – magister historii. Aktywny samorządowiec, regionalista, społecznik.  Żona mosinianka – Anita Plumińska-Mieloch – dyrektor Gimnazjum nr 1 w Luboniu, autorka podręczników, ćwiczeń oraz poradników dydaktycznych oraz powieści „Widok na taras”; dzieci – Agnieszka (21 lat) i Tomek (13 lat).

Dzieciństwo i czas studencki spędziłem w Swarzędzu. Rodzice pochodzili z rodzin rolników. Pracowali w zakładach państwowych.

Mama urodziła się i wychowała na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Jej ojciec, a mój dziadek,  przywędrował z południowo-wschodniego krańca II Rzeczpospolitej (woj. stanisławowskie) z 2 Armią Wojska Polskiego. Po wojnie nie wrócił już na wschodnie obszary, gdzie część jego rodziny została wymordowana przez Ukraińców. Ożenił się z mieszkanką Gminy Stęszew i osiadł w obecnym województwo lubuskim.Tata urodził się i wychował się w podswarzędzkiej wsi. Czas wojny spędził na wysiedleniu.

Uczęszczałem do II LO w Poznaniu. W IV klasie liceum byłem redaktorem naczelnym podziemnej szkolnej gazetki „Echo Dwójki”. Na początku lat 90. pisałem do swarzędzkiego „Prosto z Ratusza”. Obroniłem pracę magisterską  na Wydziale Historii UAM w Poznaniu pt. „Wolny rynek w świetle encyklik Jana Pawła II”. W roku 1994 zamieszkałem w Mosinie. Pracowałem w „Dzienniku Poznańskim”, gdzie pracę zakończyłem na stanowisku szefa działu informacyjnego. W latach 1996-2000 byłem redaktorem naczelnym czasopisma regionalnego „Wieści z…”, którego treści dotyczyły także gminy Mosina.Przez ponad 7 lat, jako pracownik Urzędu Gminy Komorniki, przyczyniałem się do jej rozwoju promując tereny inwestycyjne. Pozyskałem dla tej gminy środki UE na Halę Widowiskowo-Sportową w Komornikach. Przez ponad 4 lata pracowałem samorządowym Województwa Wielkopolskiego i zajmowałem się wdrażaniem unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotyczy to większości wniosków unijnych realizowanych przez Gminę Mosina, jak i pozostałe gminy Województwa Wielkopolskiego.

Z pasją uwielbiam chodzić kilometrami wzdłuż wybrzeża Bałtyku brodząc w wodzie po kolana, czytać prozę („Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa, a także powieści zwłaszcza Henryka Sienkiewicza, Johna Tolkiena, Stanisława Lema, opowiadania Agathy Christie) jak i analizy o sytuacji międzynarodowej, oglądać filmy z Clintem Eastwoodem i słuchać muzyki Hansa Zimmera.

W roku 2002, jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE, przygotowałem wniosek unijny dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej „Młodzież”. UE wniosek zaakceptowała. Przyznano środki, które w większości przeznaczono dla potrzebujących dzieci na obozów w Łagowie.

Działając w Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, czynnie wspierałem szkołę w zwiększaniu bezpieczeństwa w szkole jak i w stworzeniu możliwości przeprowadzenia zajęć dodatkowych.

Koordynowałem działania rodziców zmierzające do utworzenia Gimnazjum nr 1. Razem z ponad 700 rodzicami, którzy podpisem wyrazili poparcie, po ponad jednym roku starań przekonaliśmy radnych oraz burmistrza i doprowadziliśmy do utworzenia gimnazjum.

Jestem współzałożycielem i prezesem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki, którego początkową sferą działalności było wsparcie SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
Obecnie Stowarzyszenie zajmuje się edukacją społeczną w zakresie lokalnych dziejów, za pośrednictwem wydawnictwa – Biblioteka Ziemi Mosińskiej. Dotychczas od roku 2008, ukazało się 8 jej części poświęconych historii mieszkańców Ziemi Mosińskiej –  od Powstania Wielkopolskiego do zakończenia II wojny światowej, a także historii mosińskiego sportu. Pozyskałem przy tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego, Gminy Mosina oraz prywatnych Darczyńców.

Jestem ich redaktorem naczelnym i współautorem, a także autorem publikacji  historycznych na łamach prasy lokalnej. Historia, zwłaszcza ta w wymiarze lokalnym, to moja pasja. Publikuję również artykuły o tematyce samorządowej.

Aktywnie uczestniczę w życiu parafialnym parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie.