CZESŁAW TOMCZAK

CZESŁAW TOMCZAK

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie

508 297 435


Lat 55, wykształcenie średnie techniczne, pochodzi z Drużyny, od 1990 mieszkaniec Mosiny. Prowadzi działalność gospodarczą w branży spożywczej. Interesuje się sportem, szczególnie lekkoatletyką, turystyką krajową i zagraniczną. W wolnym czasie słucha dobrej muzyki.

W wyborach do Rady Miejskiej startuję po raz drugi. Kontakt z mieszkańcami miasta i gminy pozwala mi poznać ich potrzeby i problemy. Pełniąc funkcję radnego reprezentuję interesy mieszkańców, dlatego zawsze szukam skutecznych rozwiązań.

Doświadczenie
Od 4 lat jestem radnym Rady Miejskiej w Mosinie oraz członkiem Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. Czynnie działam w Zarządzie Osiedla Nr 1. Podczas pracy w Radzie Miejskiej wspierałem działania na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w naszym mieście i gminie, popierałem projekt budowy mosińskiej pływalni.

Program
Jeżeli będzie mi dane być radnym w najbliższej kadencji, to zamierzam zabiegać o docenienie potencjału terenów nadbrzeży Kanału Mosińskiego w kontekście wielofunkcyjnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej naszego miasta.

Pan Czesław Tomczak w szczególny sposób troszczy się o zagospodarowania rynku i terenów nad Kanałem Mosińskim

Przemysław Mieloch