IZABELA DEMSKA

IZABELA DEMSKA

Kandydatka na radną Rady Miejskiej w Mosinie


Lat 53, mężatka, dwóch synów. Od urodzenia mieszkanka Mosiny. Wykształcenie ekonomiczne. Pracuje w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie.

Jako rodowita mieszkanka jestem bardzo związana z moim miastem i jego mieszkańcami. Nie przynależę do żadnych organizacji ale udzielanie się charytatywnie jest mi bardzo bliskie. Angażuję się w pomoc dla osób ubogich i sprawianie im radości. Moją dewizą jest: traktuj drugiego człowieka tak jak sam chciałbyś być traktowany. Związane jest to również z moją pracą zawodową - zarządzanie zasobami ludzkimi.

Jako mieszkanka Osiedla Czarnokurz chciałabym się przyczynić do rozwiązania problemu dotyczącego skrzyżowania ulicy Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej. Jest to bardzo niebezpieczny punkt zagrażający zdrowiu i życiu ludzkiemu. Rozwiązaniem tego problemu przy pozyskaniu odpowiednich środków finansowych powinno być rondo. Umożliwi to płynny ruch pojazdów i bezpieczniejsze przejście dla pieszych a w szczególności dzieci uczących się w pobliskiej szkole. Stawiam na rozwój infrastruktury w całej Gminie.

Na poziomie gminnym będę czyniła starania, aby doszło do wybudowania tzw. „czerwonki” oraz obwodnicy południowo-wschodniej Mosiny.

Moim głównym celem to otwartość na potrzeby wszystkich mieszkańców Gminy, wspólny dialog, który pozwoli na poznanie Państwa potrzeb i ich realizację. Proszę o Państwa poparcie dla dobra Osiedla Czarnokurz oraz Gminy Mosina.

Pani Izabela Demska szczególny wysiłek w pracach Rady Miejskiej położy na rozwiązanie problemu dotyczącego skrzyżowania ulicy Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Przemysław Mieloch