JERZY SŁAWOMIR FALBIERSKI

JERZY SŁAWOMIR FALBIERSKI

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie


Lat 58, żonaty, trójka dzieci, leśnik, pszczelarz, samorządowiec specjalizujący się w budżecie i finansach oraz szeroko pojętej ochronie środowiska. Priorytetem pracy Radnego będzie obniżenie ceny za wodę oraz zrzut ścieków, uporządkowanie sprawy śmieci oraz służby zdrowia.

- Systematyczne wspieranie Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Mosina.
- Uruchomienie gminnego domu dziennego pobytu dla osób starszych.
- Rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę obwodnic oraz mostów na Kanale Mosińskim.
- Systematyczne utwardzanie ulic na osiedlach: Przy Strzelnicy, Nowe Krosno, Nad Jeziorem oraz Pożegowo.
- Utrzymanie i doposażanie Zakładu Usług Komunalnych jako podstawowej jednostki wspomagającej Gminę Mosina.
- Partnersko potraktuję młodzież wspomagając oddolne propozycje oraz Młodzieżowy Sejmik w Mosinie.
- Ważnym elementem programu jest rozszerzenie Komunikacji Gminnej o nowe trasy oraz zwiększenie ilości kursów tak aby droga do pracy, szkoły, czy dóbr kultury w aglomeracji poznańskiej była łatwa i możliwa do spełnienia.
- Pielęgnacja zieleni oraz założonych zadrzewień wymaga zwiększenia nakładów w budżecie Gminy.
- Martwi mnie stojący bezużytecznie budynek po Szkole Katolickiej przy ulicy Wawrzyniaka. Martwi mnie stan służby zdrowia, jej dostępność dla mieszkańców.
- Poważnym zadaniem jest budowa parkingów dla samochodów przy dworcu kolejowym w Mosinie od strony ulicy Dworcowej i Zakładu Usług Komunalnych. Konieczne jest przejście dla pasażerów pod torowiskami z peronów na parkingi.
- Targowisko w Mosinie wymaga zmiany układu komunikacyjnego i zadaszenia części handlowej na dolnej płycie.
- Bardzo pilną sprawą jest rozwiązanie problemu dzikich zwierząt w aglomeracji miejskiej.

Pan Sławomir Jerzy Falbierski to doświadczony samorządowiec specjalizujący się w budżecie i finansach oraz szeroko pojętej ochronie środowiska.

Przemysław Mieloch