JUSTYNA RASZEWSKA

JUSTYNA RASZEWSKA

Kandydatka na radną Rady Miejskiej w Mosinie


Lat 33, zamężna, jedno dziecko, od urodzenia mieszkanka Daszewic, absolwentka AWF Poznań - kierunek fizjoterapia. Prowadzi działalność gospodarczą – rehabilitacja, a także zajęcia NordicWalking.

Prywatnie pochodzę z rodziny, gdzie pokolenia zajmują się rolnictwem, szanują ziemię i tradycję. Jestem mężatką, mamy 10 letniego syna. Sama posiadam troje rodzeństwa. Lubię sport, muzykę i spotkania w gronie rodziny i znajomych.

Jestem otwarta na propozycję i pomysły rozwoju okolicy pochodzące od wszystkich. Razem budujmy lepsze otoczenie.

W KOLEJNEJ KADENCJI 2018-2023 W SZCZEGÓLNY SPOSÓB CHCIAŁABYM ZADBAĆ O:

- Odwodnienie Daszewic- budowa kanalizacji deszczowej

- Wykup gruntu i budowa drogi – część ul. Poznańskiej w stronę ul. Wierzbowej ul. Szkolnej – alternatywny dojazd do szkoły

- Budowa dróg gminnych, chodników i oświetlenia

- Zwiększenie częstotliwości kursów linii nr 527

- Termomodernizacja szkoły

- Boisko wielofunkcyjne w Daszewicach

- Wprowadzenie nauczania przedmiotów w dwóch językach.

- Pozyskanie środków z budżetu gminy na dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Daszewicach

- Współpraca z sołtysem i mieszkańcami w celu poprawy funkcjonowania społeczności Daszewic

- Integracja społeczności w świetlicy wiejskiej poprzez spotkania kulturalno-filmowe

- Wprowadzenie zajęć animatora kultury

- Poprawa bezpieczeństwa –tablica pomiaru prędkości ruchu na ul. Poznańskiej, znak drogowy na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Piotrowskiej.

- Szerzenie profilaktyki zdrowotnej
1 spotkania z dietetykiem na terenie gminy
2 akcja wpływająca na poprawę postawy ciała dzieci
3 promowanie zdrowego trybu życia

- Odbiór gabarytów-zwiększenie do 3 terminów w roku

Z Pani wielką energią rozwiążemy wiele problemów Daszewic
Przemysław Mieloch