Kandydaci na Radnych

OKRĘG NR 1

Kandydaci na Radnych w okręgu pierwszym


1MARIA WITKOWSKA | Okręg 1, poz. 1
Lat 58, zamężna, troje dorosłych dzieci, mieszkanka Rogalina, wykształcenie pomaturalne.

Od 1996 r. zaangażowałam się w pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa zostając sołtysem. Funkcję tą pełnię 18 rok. W latach 1998-2002 i 2014-2018 radna Rady Miejskiej w Mosinie. Problemy wsi i ich mieszkańców są mi doskonale znane a w mojej pracy staram się o polepszenie warunków życia poprzez poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa.


2MARIAN OSUCH | Okręg 1, poz. 2
Lat 70, żonaty dwójka dzieci, mieszkaniec Wiórka od urodzenia, sołtys Wiórka trzecią kadencję, radny Rady Miejskiej w Mosinie od 2010.


3ZBIGNIEW GRYGIER | Okręg 1, poz. 3
Lat 63, żonaty, ojciec dwójki dzieci, dziadek dwóch wnuczek, mieszkaniec Sasinowa, radny Rady Miejskiej w Mosinie od 2014.


4AGNIESZKA STELMACH | Okręg 1, poz. 4
Lat 44, zamężna, dwoje dzieci, mieszkanka Radzewic, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, aktywnie działa w Radzie Sołeckiej Radzewic oraz w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Rogalinie. Stanowcza w przypadku walki o dobro wspólne mieszkańców naszej społeczności.


5JUSTYNA RASZEWSKA | Okręg 1, poz. 5
Lat 33, zamężna, jedno dziecko, od urodzenia mieszkanka Daszewic, absolwentka AWF Poznań - kierunek fizjoterapia. Prowadzi działalność gospodarczą – rehabilitacja, a także zajęcia NordicWalking.


6MONIKA BOROWSKA-ŚWIERCZYŃSKA | Okręg 1, poz. 6
Lat 42, zamężna, troje dzieci, od 2009 roku mieszka w Czapurach na tzw. Osiedlu Leśnym, wykształcenie wyższe podyplomowe, mgr resocjalizacji, nauczycielem kontraktowym wychowania przedszkolnego, oraz technikiem informatykiem.


7ADAM MONIKOWSKI | Okręg 1, poz. 7
Lat 42, żonaty, dwójka dzieci, mieszkaniec Daszewic od urodzenia. Wykształcenie wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kierunek Finanse i Bankowość.Prowadzi własną działalność gospodarczą.


8MAREK ADAMCZYK | Okręg 1, poz. 8
Lat 48, żonaty, dwie córki, od urodzenia mieszkaniec Czapur.

Interesują mnie wszelkie zagadnienia związane z ochroną środowiska i jako kandydat na radnego chciałbym zająć się tymi problemami.


OKRĘG NR 2

Kandydaci na Radnych w okręgu drugim
1RYSZARD RYBICKI | Okręg 2, poz. 1
Lat 61, żonaty, 4 dzieci. W Krośnie mieszka od urodzenia, od 20 lat pełni funkcję Sołtysa wsi i Radnego Rady Miejskiej. Działał w dwóch komisjach: Komisji d/s Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa oraz w Komisji Budżetu i Finansów. Otwarty na pomoc chciałby w dalszym ciągu mieć wpływ na jakość życia naszych mieszkańców, ponieważ dobro mieszkańców i ich bezpieczne życie ceni najbardziej. Stara się pomagać dorosłym i sprawiać radość dzieciom.


2ZDZISŁAW GIEREK | Okręg 2, poz. 2
Lat 45, żonaty, dwóch synów,rodowity mieszkaniec Pecnej,prowadzi własną działalność gospodarczą. Wieloletni działacz w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnej. Członek Rady Sołeckiej wsi Pecna i Konstantynowa. Radny Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018.


3MARTA BORKOWSKA-BERETA | Okręg 2, poz. 3
Lat 39, mężatka, czworo dzieci. Marta Borkowska-Bereta, z wykształcenia dietetyk i pedagog. Jednak karierę zawodową poświęciła na rzecz pracy w domu i wychowywania czwórki dzieci. Realizując się jako mama, cały czas działa społecznie, również jako Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krosinku.


4MACIEJ PATELA | Okręg 2, poz. 4
Lat 39, żonaty, trzech synów. Ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem mgr inż. Budowy Maszyn i Zarządzania. Pracuje jako starszy konstruktor w dużej lokalnej firmie przemysłowej. Wolne chwile przeznacza najczęściej na treningi biegowe i kolarskie nierzadko z całą rodziną. Jest także współzałożycielem grupy sportowej Mosina Team.


5PAWEŁ PRZYBYŁ | Okręg 2, poz. 5
Lat 36, żonaty, ojciec; od 8 lat pełni służbę w Policji zajmując się zdarzeniami drogowymi, od 2006 roku honorowy krwiodawca. Pasjonuje się literaturą sci–fi , piłką nożną i kinem. Byłem Radnym Rady Miejskiej w Mosinie w latach 2006 – 2010, gdzie razem z mieszkańcami Czarnokurza udało nam się zrealizować utwardzenie ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.


6KATARZYNA ZŁOTO | Okręg 2, poz. 6
Lat 38, mężatka, mama, mieszkanka Bolesławca. Wykształcenie wyższe zawodowe, prowadzi własną działalność gospodarczą.

Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Mosina. Czas na zmiany.

Uczciwość bezstronność to zalety, które chciałabym wykorzystać jako radna. Od zawsze czynnie angażuje się w różnego rodzaju działania społeczne.


7JOANNA WESTERSKA | Okręg 2, poz. 7
Lat 48, zamężna, dwie córki. Pochodzi z Pecnej, od wielu lat mieszkanka Dymaczewa Starego. Zainteresowana sprawami Dymaczewa Starego, przed kilku laty aktywy rodzic przy Szkole Podstawowej "Pod Lipami" w Krosinku.

OKRĘG NR 3

Kandydaci na Radnych w okręgu trzecim
1WIESŁAWA MANIA | Okręg 3, poz. 1
Lat 55, rodowita mosinianka, mężatka, wykształcenie średnie – księgowa. Społecznik i samorządowiec. Od 30 lat w Radzie Sołeckiej w Krośnie. Trzecią kadencję Radna Rady Miejskiej w Mosinie. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Organizator wypoczynku dla dzieci.


2MICHAŁ KLEIBER | Okręg 3, poz. 2
Lat 40, żonaty, troje dzieci w wieku: 5,6 i 10 lat; ukończył Politechnikę Poznańską, Transport Drogowy. Zainteresowania - muzyka, kino, sport oraz biegi (ukończony bieg na 50 km).


3MAGDALENA GÓRCZAK | Okręg 3, poz. 3
Mam 18 lat, mieszkam w Mosinie. Jestem uczennicą technikum im. Adama Wodziczki w Mosinie – technik logistyk. Od dwóch lat pełnię funkcję Marszałka Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej, dzięki czemu zdobyłam cenne doświadczenie, które pomoże mi w wypełnianiu obowiązków radnej.

Nie zamierzam Państwu obiecywać złotych gór, a sumienne i konsekwentne dążenie do zmian.


4JAKUB MODRZYŃSKI | Okręg 3, poz. 4
Lat 34, żona Aneta oraz dwoje dzieci. Ukończyłem studia wyższe na kierunku praca socjalna. Zawodowo zajmuję się koordynacją projektów unijnych. Jestem członkiem zarządu Osiedla nr 5 Nowe Krosno w Mosinie. Przez ostatnie 4 lata działalności, dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się zrealizować szereg zadań poprawiających komfort życia mieszkańców.


5KAMILA EWA PLUMIŃSKA-BŁOSZYK | Okręg 3, poz. 5
Lat 46, mężatka, dwoje dzieci, z pochodzenia mieszkanka Pożegowa, pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, współzałożyciel Stowarzyszenia Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie. Jestem wolontariuszką od samego początku funkcjonowania stowarzyszenia Sami Swoi, wspieram działania organizacyjne. Działam na rzecz zmiany prawa dla polepszenia życia osób niepełnosprawnych po 25 roku życia. Organizowałam zajęcia w przedszkolach w gminie popularyzując historię, przyrodę i olimpiady dla przedszkolaków.


6PIOTR KOWALSKI | Okręg 3, poz. 6
Lat 59, Poznaniak z urodzenia, Mosinianin z wyboru. Wieloletni Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum nr 1 w Mosinie, od lat pracujący na rzecz lokalnej społeczności, m.in. Osiedla nr 6 „Za Moreną”, współinicjator spotkań seniorów przy tenisie stołowym.


7JERZY SŁAWOMIR FALBIERSKI | Okręg 3, poz. 7
Lat 58, żonaty, trójka dzieci, leśnik, pszczelarz, samorządowiec specjalizujący się w budżecie i finansach oraz szeroko pojętej ochronie środowiska. Priorytetem pracy Radnego będzie obniżenie ceny za wodę oraz zrzut ścieków,uporządkowanie sprawy śmieci oraz służby zdrowia.


OKRĘG NR 4

Kandydaci na Radnych w okręgu czwartym
1TOMASZ ŁUKOWIAK | Okręg 4, poz. 1
Lat 48, żonaty, dwoje dzieci, od pokoleń rodzina mieszka w Mosinie, na co dzień przedsiębiorca branży farmaceutycznej, Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 4, Radny Rady Miejskiej w Mosinie. Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego członek Komisji Budżetu i Finansów.


2ARKADIUSZ CEBULSKI | Okręg 4, poz. 2
Lat 5o, urodzony w Mosinie, szewc, właściciel jednego z najstarszych zakładów rzemieślniczych w Mosinie (55 lat działalności firmy). Prezes i założyciel Mosińskiego Towarzystwa Motocyklowego, w-ce prezes i założyciel Stowarzyszenia Handlu i Usług, członek i założyciel Mosińskiego Klubu Żeglarskiego.

Hobby - motocykle -żeglarstwo - nordick walking. Społecznik- członek zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnica” - radny obecnej kadencji. Zwolennik budowy basenu. W nowej kadencji skupię się na budowie rond, obwodnicy i dróg, a także na otwarciu Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i samotnych.


3CZESŁAW TOMCZAK | Okręg 4, poz. 3
Lat 55, wykształcenie średnie techniczne, pochodzi z Drużyny, od 1990 mieszkaniec Mosiny. Prowadzi działalność gospodarczą w branży spożywczej.

Interesuje się sportem, szczególnie lekkoatletyką, turystyką krajową i zagraniczną. W wolnym czasie słucha dobrej muzyki


4MIECZYSŁAW ROŻEK | Okręg 4, poz. 4
Emeryt, były pracownik ZUK, radny kadencji 2014-2018. Mieszka w Mosinie na ul. Skrajnej na Osiedlu nr 4 „Za Barwą”.


5IZABELA DEMSKA | Okręg 4, poz. 5
Lat 53, mężatka, dwóch synów. Od urodzenia mieszkanka Mosiny. Wykształcenie ekonomiczne. Pracuje w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie.


6RENATA KUBALA | Okręg 4, poz. 6
Lat 39, mężatka, mama dwóch synów, absolwentka szkoły handlowej, od 20 lat mieszkanka Mosiny, przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w szkołach synów.

Angażuje się w inicjatywy mieszkańców Osiedla Czarnokurz oraz akcje charytatywne. Jest miłośniczką zwierząt i spacerów po pięknych okolicach Mosiny.


7ROMUALDA BUKSALEWICZ | Okręg 4, poz. 7
Lat 53, mama dwójki dzieci, ukończyła UAM w Poznaniu na Wydziale Biologii, Studia Podyplomowe na Wydziale Chemii oraz Medyczne Studium Zawodowe na wydziale położnych. Pracuje jako nauczycielka i położna.