Kandydat na Burmistrza

Szanowni Państwo,

Zbliżają się wybory samorządowe i moja kadencja w funkcji Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina dobiegnie niebawem końca. Dlatego chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za dotychczasowe 4 lata owocnej współpracy i współdziałania na rzecz społeczności Ziemi Mosińskiej.

Przy tej okazji chciałbym też zwrócić się do Państwa o poparcie mojej osoby w nadchodzących wyborach.

W mijającej właśnie kadencji udało nam się pozyskać dla Gminy Mosina rekordowe środki pieniężne. To największa kwota od początku istnienia samorządu. Podpisaliśmy umowy o dofinansowanie w łącznej wysokości niemal 37 mln złotych. Zwiększyliśmy dochody własne gminy. Budżet gminy wzrósł z około 89 mln do ponad 146 mln złotych. Zadłużenie udało się zmniejszyć z 29,84% na 23,35%. Zrealizowaliśmy szereg ważnych zadań, których listę mogą Państwo znaleźć w najnowszym Informatorze Mosińskim.

Przyznaję, że nie wszystkie zamierzenia udało się zrealizować, co w głównej mierze należy przypisać ograniczeniom budżetowym, prawnym czy nierzadko również decyzyjnym. Z perspektywy czasu myślę, że moje podejście mogło być niekiedy inne, a decyzje trafniejsze. Cóż, nie myli się ten, kto nic nie robi.

Jednocześnie, mając na względzie wszystko to, co udało się osiągnąć i zrealizować, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach.

Głównym zadaniem, jakie stawiam sobie w nadchodzącej kadencji, jest dokończenie strategicznych projektów i rozpoczętych już prac, takich budowa pływalni (uzyskaliśmy pozwolenie na budowę!), „Czerwonki” (procedowane jest pozwolenie na budowę), obwodnicy Mosiny (trwają uzgodnienia z AQUANET) oraz drogi, drogi i jeszcze raz drogi.

Nadal rzetelnie będziemy dbać o oświatę i zrównoważony rozwój naszej Gminy, z uwzględnieniem turystyki, rekreacji i ekologii. Chcemy zwiększyć dostępność usług oraz wyrównać szanse miasta i poszczególnych sołectw. Zadania te szerzej opisaliśmy w naszym programie.

Priorytetową dla mnie sprawą jest też usprawnienie pracy urzędu, zwłaszcza w niektórych, wymagających zmian obszarach.

Będę starał się, podobnie jak w mijającej kadencji, harmonijnie i merytorycznie współpracować z radnymi Rady Miejskiej w Mosinie. Pozostanę otwarty na pomysły, propozycje i racjonalne sugestie. Wspólnota samorządowa może wzrastać w mądrości nas wszystkich, którym zależy na zrównoważonym i harmonijnym rozwoju Gminy Mosina.

 

Proszę o Państwa głos.

Przemysław Mieloch