MARIA WITKOWSKA

MARIA WITKOWSKA

Kandydatka na radną Rady Miejskiej w Mosinie

506 088 343


Lat 58, zamężna, troje dorosłych dzieci, mieszkanka Rogalina, wykształcenie pomaturalne.

Od 1996 r. zaangażowałam się w pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa zostając sołtysem. Funkcję tę pełnię 18 rok. W latach 1998-2002 i 2014-2018 radna Rady Miejskiej w Mosinie. Problemy wsi i ich mieszkańców są mi doskonale znane a, w mojej pracy staram się o polepszenie warunków życia poprzez poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa.

Budowa sali gimnastycznej w Rogalinie
Wiele lat ubiegałam się o tę inwestycję. W tym roku wprowadzono do Budżetu Gminy projekt, którego ukończenie planuje się na maj 2019 r.

Budowa instalacji c.o. i kotłowni gazowej dla budynków szkolnych i świetlicy w Rogalinku
Cieszy mnie także fakt, że na mój wniosek złożony na początku kadencji na Komisji Budżetu i Finansów, a dotyczący instalacji c.o. i kotłowni gazowej dla budynków szkolnych i świetlicy w Rogalinku doczekał się w tym roku realizacji. Jest już gotowy projekt, a budowa przewidziana jest na 2019 rok.

Koncepcja odwodnienia w Świątnikach
Po wielu trudnościach dokończono koncepcję odwodnienia, a po jego realizacji będzie można przystąpić do budowy chodników.

Budynek użyteczności publicznej i parking w Rogalinie
W mojej pracy chciałabym nadal zabiegać o budowę budynku użyteczności publicznej i parkingu w Rogalinie. Jest to problem, z którym borykamy się od wielu lat. Gmina chce pozyskać na ten cel odpowiedni teren i są już w tym zakresie pewne uzgodnienia.

Budżet Obywatelski – zwiększenie środków na sołectwa/osiedla
Za sukces tej Rady należy uznać także wprowadzenie, na wniosek obecnego zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha Budżetu Obywatelskiego, który znacząco wpłynął na zwiększenie puli środków przypadających na wsie i osiedla. Środki te przyczyniły się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa, stworzenia miejsc do rozwoju sportu i integracji mieszkańców, a także poprawy wizerunku Gminy.

Woda i kanalizacja dla „Zawarcia”
Nieustannie pracuję nad problemem poprawy zaopatrzenia mieszkańców Sasinowa, Rogalinka, Rogalina, Świątnik, Radzewic i Mieczewa w wodę. Według ostatnich ustaleń gmina wystąpi do KOWR z wnioskiem o zgodę na modernizację ujęcia i od tego rozpocznie modernizację sieci. Po czym rozpoczniemy prace nad budową kanalizacji.

Ścieżki rowerowe
Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich wybuduje je w związku z remontem drogi 431 po uzyskaniu kolejnego dofinansowania z UE

Dziękuję Pani Marii Witkowskiej za wieloletnie zaangażowanie na rzecz społeczności Rogalina, zwłaszcza za starania o projekt sali gimnastycznej w Rogalinie

Przemysław Mieloch