MARIAN OSUCH

MARIAN OSUCH

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie


Lat 70, żonaty dwójka dzieci, mieszkaniec Wiórka od urodzenia, sołtys Wiórka trzecią kadencję, radny Rady Miejskiej w Mosinie od 2010.

W OSTATNICH LATACH WIÓREK BARDZO SIĘ ZMIENIŁ:

- zabezpieczono prawy brzeg Warty na granicy Czapur i Wiórka, zapobiegając podmyciu skarpy i zagrożeniu stabilności drogi poprzez remont nabrzeża i sześciu ostróg.

- drogi i oświetlenie - na ul. Bankowej wykonano chodnik, wytyczono i utwardzono pobocza przy ul. Podleśnej, Poznańskiej i Sosnowej, a także zamontowano oświetlenie na ul. Szkolnej.

- świetlica we Wiórku – wykonano gruntowny remont oraz wybudowano funkcjonalne wiaty i taras z zadaszeniem

- imprezy i festynyWiórek tętni życiem – na festynach, zabawach, spotkaniach okolicznościowych i zebraniach:

Noworoczne Spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka - goście honorowymi – Jubilaci obchodzący w poprzednim roku 50-lecie zawarcia małżeństwa;

Majówka z bezpłatnymi atrakcjami dla najmłodszych i zabawą taneczną;

Święto Pyry. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „JEDNOŚĆ” Czapury-Wiórek przygotowuje zawsze sporo atrakcji z pyrą w roli głównej;

Św.Mikołaj – przybywa co roku z upominkami;

Otwarta strefa aktywności - siłownia zewnętrzna z ośmioma różnymi urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

- wizerunek Wiórka - powstał piękny szeroki taras widokowy na Wartę i Wielkopolski Park Narodowy; upiększono otoczenie usytuowanego pośrodku wsi przydrożnego krzyża, a następnie skorodowany już trzydziestosiedmioletni krzyż wymieniono na nowy; w 2016 roku stanęła tu Figura Matki Bożej jako votum dziękczynne za dokonane przemiany w czasie pełnienia funkcji sołtysa i radnego.

- poszerzenie ul. Szkolnej – w bieżącym roku prace zostaną ukończone, a dojazd do przedszkola i posesji ułatwiony.

NA NAJBLIŻSZY CZAS:
- odwodnienie terenu w obrębie ulicy Łąkowej i Działkowej,
- budowa dróg w Wiórku,
- docelowo wyprowadzenia ruchu kołowego w stronę wschodnią Wiórka.

Moja praca nie miałaby większego odzewu, gdyby nie współdziałanie z władzami samorządowymi i grupą ludzi, na których mogę zawsze liczyć i między innymi na tej współpracy opieram swoją działalność.

Dziękuję Panu Marianowi Osuchowi za to, że Wiórek tętni życiem

Przemysław Mieloch