MONIKA BOROWSKA-ŚWIERCZYŃSKA

MONIKA BOROWSKA-ŚWIERCZYŃSKA

Kandydatka na radną Rady Miejskiej w Mosinie

502 239 944


Lat 42, zamężna, troje dzieci, od 2009 roku mieszka w Czapurach na tzw. Osiedlu Leśnym. Wykształcenie wyższe podyplomowe, mgr resocjalizacji, nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego, oraz technik informatyk. Obecnie członek zarządu Treningmedica sp z o.o., współpracuje w z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego oddział Wielkopolski. Pracuje jako kierownik projektu RAPB 2017/2019 współfinansowany ze środków PFRON na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym oraz wychowawca na świetlicy środowiskowej w Czapurach.

Prywatnie mama trójki dzieci, żona dobrego męża.

Od 2009 roku mieszkam w Czapurach na tzw. Osiedlu Leśnym.

Działam na rzecz Czapur w wielu środowiskach. Zaangażowałam się skutecznie m.in. w pozyskanie dla mieszkańców Os. Leśnego działki rekreacyjnej między ul. Jagodową i ul. Leśną. Powstaną boiska, place zabaw nie utrudniając przy tym spokojnego funkcjonowania mieszkańców z otoczenia tego terenu.

W SZCZEGÓLNY SPOSÓB CHCIAŁABYM PRACOWAĆ NA RZECZ:
- docelowo przejęcia dróg wraz z oświetleniem przez Gminę Mosina

- okresowego (do czasu przejęcia przez gminę) utrzymania dróg i oświetlenia przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie

- zagospodarowania działki rekreacyjnej między ul. Jagodową a ul. Leśną

- zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Żurawinowej i ul. Poznańskiej

- powstania zgodnie ze studium alternatywnej drogi dla tranzytu przez Czapury i docelowo wybudowania dodatkowego połączenia z Poznaniem przez wpięcie w ul. Ożarowską

- większej integracji tzw. starych Czapur i Nowego Osiedla – tworzymy przecież jedną wspólnotę

- zafunkcjonowania osób niepełnosprawnych w naszym otoczeniu - na co dzień współpracuję ze Stowarzyszeniem PTSR – przy różnego rodzaju projektach na rzecz osób niepełnosprawnych

- wsparcia przez gminę mieszkańców Os. Leśnego, którzy będą starali się wyegzekwować zapisy z aktów notarialnych

Dziękuję Pani Monice Borowskiej-Świerczyńskiej za wielkie zaangażowanie w sprawę pozyskania działki jako terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Osiedla Leśnego! Wspólnie rozwiążemy sprawę dróg i oświetlenia!

Przemysław Mieloch