Kandydaci na Radnych – Okręg nr 2

OKRĘG NR 2

Kandydaci na Radnych w okręgu drugim
1RYSZARD RYBICKI | Okręg 2, poz. 1
Lat 61, żonaty, 4 dzieci. W Krośnie mieszka od urodzenia, od 20 lat pełni funkcję Sołtysa wsi i Radnego Rady Miejskiej. Działał w dwóch komisjach: Komisji d/s Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa oraz w Komisji Budżetu i Finansów. Otwarty na pomoc chciałby w dalszym ciągu mieć wpływ na jakość życia naszych mieszkańców, ponieważ dobro mieszkańców i ich bezpieczne życie ceni najbardziej. Stara się pomagać dorosłym i sprawiać radość dzieciom.


2ZDZISŁAW GIEREK | Okręg 2, poz. 2
Lat 45, żonaty, dwóch synów,rodowity mieszkaniec Pecnej,prowadzi własną działalność gospodarczą. Wieloletni działacz w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnej. Członek Rady Sołeckiej wsi Pecna i Konstantynowa. Radny Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018.


3MARTA BORKOWSKA-BERETA | Okręg 2, poz. 3
Lat 39, mężatka, czworo dzieci. Marta Borkowska-Bereta, z wykształcenia dietetyk i pedagog. Jednak karierę zawodową poświęciła na rzecz pracy w domu i wychowywania czwórki dzieci. Realizując się jako mama, cały czas działa społecznie, również jako Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krosinku.


4MACIEJ PATELA | Okręg 2, poz. 4
Lat 39, żonaty, trzech synów. Ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem mgr inż. Budowy Maszyn i Zarządzania. Pracuje jako starszy konstruktor w dużej lokalnej firmie przemysłowej. Wolne chwile przeznacza najczęściej na treningi biegowe i kolarskie nierzadko z całą rodziną. Jest także współzałożycielem grupy sportowej Mosina Team.


5PAWEŁ PRZYBYŁ | Okręg 2, poz. 5
Lat 36, żonaty, ojciec; od 8 lat pełni służbę w Policji zajmując się zdarzeniami drogowymi, od 2006 roku honorowy krwiodawca. Pasjonuje się literaturą sci–fi , piłką nożną i kinem. Byłem Radnym Rady Miejskiej w Mosinie w latach 2006 – 2010, gdzie razem z mieszkańcami Czarnokurza udało nam się zrealizować utwardzenie ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.


6KATARZYNA ZŁOTO | Okręg 2, poz. 6
Lat 38, mężatka, mama, mieszkanka Bolesławca. Wykształcenie wyższe zawodowe, prowadzi własną działalność gospodarczą.

Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Mosina. Czas na zmiany.

Uczciwość bezstronność to zalety, które chciałabym wykorzystać jako radna. Od zawsze czynnie angażuje się w różnego rodzaju działania społeczne.


7JOANNA WESTERSKA | Okręg 2, poz. 7
Lat 48, zamężna, dwie córki. Pochodzi z Pecnej, od wielu lat mieszkanka Dymaczewa Starego. Zainteresowana sprawami Dymaczewa Starego, przed kilku laty aktywy rodzic przy Szkole Podstawowej "Pod Lipami" w Krosinku.