PIOTR KOWALSKI

PIOTR KOWALSKI

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie

500 032 019


Lat 59, Poznaniak z urodzenia, Mosinianin z wyboru. Wieloletni Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum nr 1 w Mosinie, od lat pracujący na rzecz lokalnej społeczności, m.in. Osiedla nr 6 „Za Moreną”, współinicjator spotkań seniorów przy tenisie stołowym.

Wieloletnia, aktywna praca pozwoliła mi lepiej poznać potrzeby i oczekiwania mosińskich rodzin. Organizowałem wiele imprez integracyjnych i sportowych oraz festynów, w ramach których pozyskiwaliśmy dodatkowe środki na funkcjonowanie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Pełniąc mandat radnego Rady Miejskiej w Mosinie w szczególny sposób podejmę działania na rzecz:

- rozwoju infrastruktury towarzyszącej Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie poprzez pełne zagospodarowanie boiska przyszkolnego – elementy boiska lekkoatletycznego, wyjazd z parkingu wzdłuż cmentarza
- zagospodarowania „glinianek” – plac zabaw, doposażenie kąpieliska
- wybudowania ul. Sienkiewicza
- wybudowania prawo skrętu na skrzyżowaniu ul. Budzyńskiej w kierunku Krosinka
- remontu przedszkola „Wesołe Skrzaty”
- powstania ścieżki rowerowej w kierunku Dymaczewa Starego
- stworzenia ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Kanału Mosińskiego do ul. Lipowej w Krosinku
- wybudowania kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Mosińskim na przedłużeniu ul. Łaziennej

Wieloletnie przewodniczenie Radzie Rodziców przy "jedynce" w Mosinie oraz działanie na Osiedlu nr 6 w naturalny sposób znalazłoby swoje zwieńczenie w pracach Rady Miejskiej w Mosinie

Przemysław Mieloch