RYSZARD RYBICKI

RYSZARD RYBICKI

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie


Lat 61, żonaty, 4 dzieci. W Krośnie mieszka od urodzenia, od 20 lat pełni funkcję Sołtysa wsi i Radnego Rady Miejskiej. Działał w dwóch komisjach: Komisji d/s Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa oraz w Komisji Budżetu i Finansów. Otwarty na pomoc chciałby w dalszym ciągu mieć wpływ na jakość życia naszych mieszkańców, ponieważ dobro mieszkańców i ich bezpieczne życie ceni najbardziej. Stara się pomagać dorosłym i sprawiać radość dzieciom.

Moje codzienne motto: "Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dla innych ludzi”. Pragnę kontynuować swoje działania i proszę o Państwa głos.

ROZWÓJ CENTRUM INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW KROSNA
Doposażymy teren rekreacyjny przy świetlicy
Pragniemy, aby mieszkańcy, zwłaszcza z nowych osiedli znaleźli tu miejsce rekreacji i wypoczynku. Już teraz mieszkańcy spotykają się przy grillu lub ognisku, licznie uczestniczą we wydarzeniach i imprezach sołeckich, jak chociażby w Dniu Dziecka, czy ostatnio Rajdzie Rowerowym i Święcie Pieczonego Ziemniaka.

- remont chodnika i jezdni ul. Głównej i Leszczyńskiej
- kładka pieszo-rowerowa na Kanale Mosińskim w ciągu ul. Lipowej
- oświetlenie i monitoring placu zabaw ul. Leśnej
- utwardzenie ul. Tylnej, Krótkiej i Miodowej
- chodnik ul. Leśna od torów do lasu
- chodnik ul. Nadleśna
- uzupełnienie oświetlenia w Sołectwie Krosno
- wydzielenie miejsc postojowych w rejonie przedszkola i kościoła

Chcę być radnym, aby dalej uczestniczyć w kontynuowaniu ubogacania naszej małej Ojczyzny. Nie obiecuję, lecz realizuję – dlatego proszę Państwa o głos.

Dziękuję Panu Ryszardowi Rybickiemu za to, że wraz z gronem współpracowników tak wspaniale rozwija CENTRUM INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW KROSNA

Przemysław Mieloch