TOMASZ ŁUKOWIAK

TOMASZ ŁUKOWIAK

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie

501 722 997


Lat 48, żonaty, dwoje dzieci, od pokoleń rodzina mieszka w Mosinie, na co dzień przedsiębiorca branży farmaceutycznej, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4, Radny Rady Miejskiej w Mosinie. Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, członek Komisji Budżetu i Finansów.

Do tej pory jako radny miałem wpływ na realizacje między innymi takich inwestycji jak: nowa nawierzchnia części ul. Gruszkowej, utwardzenie ulic Czereśniowej, Sowińskiego, Wiosny Ludów i Marcinkowskiego, zagospodarowanie skweru przy ul. Wiatrowej i Targowej, skweru ze stacją serwisowania rowerów przy ul. Czereśniowej i Targowej, modernizacje skweru ul. Czarneckiego i Topolowej. Poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół im. A. Wodziczki, doposażenie osiedla w kosze na śmieci, dokończenie oświetlenia ulic na tzw. Osiedlu Poetów.

Współpraca jako radnego z mieszkańcami
dała efekt w postaci: chodnika na
ul. Piaskowej i modernizacji placu zabaw przy ul. Skrajnej w ramach BOGM. Zorganizowaliśmy zajęcia integracyjne, sportowe dla dzieci w ciągu wakacji, nordic walking, wyjazdy do kina, na pływalnie, koncerty i festyny osiedlowe.

Moją wizją na kolejne lata jest: budowa tzw. Czerwonki, która usprawni komunikację wszystkim mieszkańcom, budowa wschodniej obwodnicy łączącej
ul. Mocka z ul. Sowiniecką co rozładuje ruch w całym mieście, utwardzenie i budowa dróg w ramach harmonogramu budowy dróg. Dopilnuję również remontu ul. Sowinieckiej, rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie infrastruktury sportowej, budowy nowego budynku Przedszkola Integracyjnego nr 3. Podejmę działania związane z wymianą pieców na ekologiczne oraz budowę parkingu buforowego.

Będę wsłuchiwał się w głos mieszkańców i odpowiadał na ich bieżące sprawy oraz problemy.

Pan Tomasz Łukowiak z wielkim zaangażowaniem prowadzi Osiedle nr 4 i szczegółowo pochyla się nad inwestycjami na terenie Gminy Mosina

Przemysław Mieloch