ZBIGNIEW GRYGIER

ZBIGNIEW GRYGIER

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie

604 618 048


Lat 63, żonaty, ojciec dwójki dzieci, dziadek dwóch wnuczek, mieszkaniec Sasinowa, radny Rady Miejskiej w Mosinie od 2014

W MIJAJĄCEJ KADENCJI:
- ul. Sikorskiego i ul. Podgórna w Rogalinku - po konsultacjach z mieszkańcami udało się przystąpić do PROJEKTOWANIA długo oczekiwanego odwodnienia i utwardzenia ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej;

- rozbudowa budynku szkolnego w Rogalinku – przystąpiono do projektowania budynku, w którym znajdzie pomieszczenia również filia Mosińskiej Biblioteki Publicznej

- oświetlenie - zostały oświetlone ul. Kostrzewskiego przy szkole i ul. Leśna w Sasinowie

- remont kościoła w Rogalinku - dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym udało się pozyskać środki na uratowanie jednego z najstarszych zabytków w naszej gminie – XVIIIw. drewniany kościół w Rogalinku - prace trwają

W PRZYSZŁEJ KADENCJI CHCIAŁBYM ZABIEGAĆ O:
- przystąpienie do utwardzenia ul. Sikorskiego w Rogalinku
- rozbudowę szkoły w Rogalinku
- lepsze zaopatrzenie w wodę na „zawarciu”
- kontynuować prace i zabiegać o środki na ratowanie zabytkowego kościoła

Dziękuję Panu Zbyszkowi Grygierowi za wielkie zaangażowanie na rzecz Rogalinka, zwłaszcza w uzgadnianiu z mieszkańcami projektu ul. Sikorskiego i Podgórnej, rozbudowy szkoły i renowacji kościoła

Przemysław Mieloch