ZDZISŁAW GIEREK

ZDZISŁAW GIEREK

Kandydat na radnego Rady Miejskiej w Mosinie


Lat 45, żonaty, dwóch synów, rodowity mieszkaniec Pecnej, prowadzi własną działalność gospodarczą.
Wieloletni działacz w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnej. Członek Rady Sołeckiej wsi Pecna i Konstantynowa. Radny Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018.

W czasie kończącej się kadencji udało się zrealizować m.in.:

- utworzenie budżetu obywatelskiego, z którego zrealizowano zamierzone cele w planach budżetu gminy, na który głosowali mieszkańcy miejscowości m.in. ocieplenie przedniej strony budynku wielofunkcyjnego oraz wybudowanie parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia w Pecnej, ocieplenie jednej strony budynku remizy OSP w Pecnej,
- rozbudowanie Kaplicy w miejscowości Pecna,
- obniżenie podatku od środków transportowych,
- zakup dla OSP w Pecnej samochodu bojowego marki MAN za kwotę ponad 800.000,00 zł, który poprawił warunki pracy strażaków i będzie służył jeszcze większej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mosina
- dokończenie utwardzenia ul. Koziej
- wybudowanie chodnika na ul. Różanej
- zabiegałem o wybudowanie oświetlenia na ul. Polnej w Pecnej

W przyszłej kadencji podejmę działania:
- złożenie wniosków o większą ilość utwardzenia dróg, zwłaszcza ul. Różanej i ul. Łąkowej
- staranie o budowę chodników celem zwiększenia bezpieczeństwa dojścia dzieci do szkół,
- wnioskowanie o budowę oświetlenia na drogach,aby zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańców gminy,
- remonty świetlic wiejskich, aby służyły tej społeczności,
- wykończenie dużej sali w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej oraz remont dachu tego budynku
- realizowanie bieżących potrzeb mieszkańców

Dziękuję Panu Zdzisławowi Gierkowi za zaangażowanie w sprawach Pecna, zwłaszcza przy wyposażaniu budynku wielofunkcyjnego

Przemysław Mieloch